۱۳۸۹ مهر ۵, دوشنبه

مردم ایران حکم انحلال رژیم اشغالگر اسلامی را صادر کرده اند،


اژه ای گوشخوار حکم انحلال احزاب و سازمان ها را صادر می کند!


اژه ای گوشخوار و خون آشام،دادستان جنایتکار رژیم دست نشانده و اشغالگرجمهوری اسلامی که بتازگی سمت سخنگویی قوه ی قضاییه ی بدنام رژیم جمهوری اسلامی را نیز بر عهده گرفته است،ضمن خط و نشان کشیدن برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی،از باصطلاح صدور حکم انحلال "جبهه ی مشارکت ایران اسلامی" و "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی"،در دادگاه خبر داده است.

صرفنظر از دروغ بودن ادعای گزاف اژه ای گوشخواردر باره ی دو تشکل یادشده،باید به این جانور خمینی صفت گفت که مردم ایران از دیرباز،و بویژه در یکسال گذشته،یکدل و یکصدا،و با بانگی رسا،حکم انحلال رژیم اشغالگر اسلامی در تمامیت آن،و با تمامی باندهای حکومتی و دم و دنبالچه های رنگارنگ آن را صادر نموده وبی گمان در آینده ای بسیار نزدیک بساط این رژیم دست نشانده و اهریمنی را از میهن اهورایی ما برخواهند چید!

تا آن هنگام بگذار تبهکاران دغل پیشه ای از قماش اژه ای،به سیاق امام گوربگورشده ی خود،خمینی خون آشام، همچنان دروغ بگویند و یاوه سرایی نمایند و بر این خیال باطل باشند که با این تهدیدها و دروغگویی ها و یاوه سرایی ها،که مردم آگاه و دلیر ایران برای آن تره هم خرد نمی کنند،قادر خواهند بود که رژیم پابگور جمهوری اسلامی را چندصباحی بیش بر مسند قدرت نگاه دارند!
اژه ای گوشخوار و خون آشام در حال بازپس دادن اندکی از خون هایی که آشامیده است!
علی اکبر رشیدی
پنجم مهرماه هفت هزار و سی و دو ایرانی

۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

پشتیبانی خانم کارلا برونی از مردم ایران


و سوزش سران و سگان رژیم آخوندی!برخی از ورق پاره ها و شبکه های سخنگوی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی امروز به لجن پراکنی علیه خانم کارلا برونی،همسر زیبارو و جذاب نیکلاس سارکوزی،رییس جمهور فرانسه پرداخته و از وی به عنوان "فاحشه" نام بردند.

افزون بر شبکه خبر رژیم جمهوری اسلامی،روزینامه ی کیهان شریعتمداری نیز با درج لاطائلات و اباطیلی از این دست بزعم خود کوشیده است تا سوزش ناشی از پشتیبانی خانم کارلا برونی و همسر وی از خانم سکینه محمدی آشتیانی را که در زندان های رژیم در انتظار سنگسار و یا اعدام بسر می برد،تا حدودی کاهش داده و یا جبران نماید.

روزنامه ی شریعتمداری در همین پیوند ناگهان کشف کرده است که گویا خانم کارلا برونی"فاسدالاخلاق"!!! نه تنها موجب از هم پاشیده شدن خانواده ی نیکلاس سارکوزی شده است،که با یک خواننده نیز ارتباط دارد!!!

گردانندگان کیهان شریتمداری و دیگر ورق پاره ها و شبکه های مدافع رژیم جمهوری اسلامی که خود از پرورش یافتگان ودست بدست شدگان و زیروروگشتگان بدنام حجره های بویناک و کثیف آخوندی می باشند،و ظاهرا دلشان برای راه اندازی مراکز پااندازی با نام رمز" صیغه" در کنار برج ایفل پاریس، از قماش آنچه که "برادران" و "خواهران" دینی شان در جوار گورگاه رضا،امام هشتم شیعیان برپا نموده اند، لک زده است،البته حق دارند که اینگونه به خشم آیند و از گاوگندچاله دهان آخوندی شان اتهامات و صفات آخوندساخته را نثار خانم کارلا برونی نمایند.چه،کمتر کسی ست که این حقیقت را نداند که پشتیبانی نمونه وار بانوی نخست فرانسه از خانم سکینه محمدی آشتیانی و دیگر زنان تحت ستم میهن ما،و نیز مخالفت وی و همسرش با حکم جنایتکارانه ی سنگسار،نه تنها جگر،که دیگر جاهای حساس ولی وقیح و سگان و بوزینگان درگاه لرزان اش را بمعنای دقیق کلمه سوزانده است!

علی اکبر رشیدی

هشتم شهریورماه 7032 ایرانی

۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

"تدابیر ویژه" یا شکست مفتضحانه ی رژیم آخوندی؟!ستاد حقوق بشر!!! قوه ی قضاییه ی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در واکنشی زبونانه به مقاومت یکپارچه ی جامعه ی جهانی و اعتراضات گسترده ی دولت ها و نهادهای حقوق بشر به صدور حکم جنایتکارانه ی اعدام و سنگسار علیه خانم سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد که قوه قضاییه در این ارتباط "راهکارهای ویژه ای"را اتخاذ کرده است که نتیجه ی آن بعدا اعلام خواهد شد!!!

معنا و مفهوم "راهکارهای ویژه" مورد اشاره ی ستاد باصطلاح حقوق بشر قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی چیزی نیست جز شکست مفتضحانه وعقب نشینی آشکار گردانندگان رژیم سرکوبگر و خونریز جمهوری اسلامی در برابر مقاومت یکپارچه ی جامعه ی جهانی و مواضع مقامات آمریکا و دولت های اروپایی در زمینه ی لزوم بکارگیری اهرم تحریم های گسترده علیه رژیم جمهوری اسلامی در صورت ادامه ی نقض حقوق بشر از سوی این رژیم!

در همین پیوند می توان به گزارشی اشاره نمود که در روزهای اخیر از سوی خبرگزاری فرانسه منتشر گشته و در آن آمده بود که برنارد کوشنر،وزیر خارجه ی فرانسه در نامه ای به مسئول اتحادیه ی اروپا از اعضای این اتحادیه خواسته است که برای نجات جان خانم سکینه محمدی آشتیانی بگونه ای هماهنگ اقدام نموده و در صورت لزوم اهرم اعمال تحریمهای تازه علیه رژیم جمهوری اسلامی را بکارگیرند.

افزون بر این،انتشار اخباری همچون پیوستن نیکلاس سارکوزی و همسر وی به کمپین "توقف سنگسار" بیش از آن جدی و گویا بود که سران رژیم پابگور جمهوری اسلامی بتوانند با بی تفاوتی از کنارش بگذرند!
اینگونه که پیداست،و خوشبختانه،خانم سکینه محمدی آشتیانی بزودی از زندان های جمهوری اسلامی آزاد گشته و حتی موفق خواهدشد ایران را ترک نماید.روشن است که پیشاپیش می توان و باید این رویداد خجسته را به فال نیک گرفت و آن را به عنوان یکی از شکست های اساسی و مفتضحانه ی رژیم ضدایرانی و زن ستیز جمهوری اسلامی،و نیز به نشانه ی یکی از پیروزی های مقاومت دیرینه ی مردم ایران،بویژه زنان دلیر و آزاده ی میهن مان در برابر رژیم دست نشانده و اشغالگر جمهوری اسلامی جشن گرفت!

آنچه اما در این رهگذر بیش و پیش از هر چیزی قابل تاکید است،گوشزد نمودن این واقعیت به رهبران جامعه ی جهانی،بویژه رهبران سازمان ملل متحد،آمریکا و دولت های اروپایی ست که چنانچه آنان در اقدامی قاطعانه،هماهنگ و یکپارچه از سیاست ننگین و شرم آور مماشات،ساخت و پاخت و معامله با سران رژیم خونریز،سرکوبگر،زن ستیز،جنگ افروز و تروریست پرور جمهوری اسلامی دست بردارند و از راه قطع کامل مناسبات سیاسی و دیپلماتیک و نیز معاملات سودآور اقتصادی،نظامی و فرهنگی!!! با این رژیم ضدبشری،به پشتیبانی عملی از جنبش آزادیخواهانه ی مردم ایران برای براندازی این رژیم اهریمنی بپردازند،دیگر کمترین نیازی به حمله ی نظامی جامعه ی جهانی به این رژیم نخواهد بود.چه،ملت بزرگ ایران در چشم بهم زدنی این رژیم پوشالی و دست نشانده را سرنگون نموده و جامعه ی جهانی را یکبار برای همیشه از کابوسی بنام "جمهوری اسلامی" آزاد خواهد ساخت!علی اکبر رشیدی

هفتم شهریورماه 7032 ایرانی

۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

انقراض رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی،
انقراض اسلام در ایران است!


آخوند خمینی صفت،احمد جنتی،بتازگی و ناخواسته،بجای استفاده از واژه ی سرنگونی،از واژه ی "انقراض" در پیوند با رژیم پابگور جمهوری اسلامی بهره گرفته است.

آخوند جنتی که خود از نسل در حال انقراض دایناسورهای اسلامی ـ حکومتی ست،بهتر از هرکسی می داند که با سرنگونی رژیم ضدایرانی جمهوری اسلامی،اسلام و نسل اهریمنی آیت الله ها و حجت الاسلام هایی نیز که سده هاست میهن باستانی ما را به اشغال جنایتکارانه ی خویش درآورده اند،بمعنای دقیق کلمه منقرض خواهد گشت!

از نشانه های فروپاشی و انقراض یک رژیم و سیستم حکومتی،یکی هم پرت و پلاگویی روبه تزاید گردانندگان آنست.و این درست همان کاری ست که دیوانگان خون آشامی همچون آخوند جنتی و خامنه ای و مصباح یزدی و ملیجک افسارپاره کرده شان محمود احمدی نژاد،روز و شب،و با حدت و شدتی شگفت انگیز و باورنکردنی بدان سرگرمند.

براستی بر ادعاهای گزاف این اهریمن زادگان دایر بر جاودانه بودن!!! عمر نکبتبار رژیم جمهوری اسلامی، و یا سهم روبه افزایش!!! این رژیم رسوا و ورشکسته و دست نشانده در امر مدیریت جهان!!!چه نامی جز پرت و پلاگویی می توان نهاد؟!


تا سرنگونی و انقراض کامل رژیم دست نشانده و اشغالگر جمهوری اسلامی و کیش اهریمنی آخوندهای معمم و مکلای خمینی صفت در میهن بخون خفته ی ما راه زیادی باقی نمانده است.

باشد که با یگانگی و همبستگی و همدلی همه ی ایرانیانی که آرزوی دیرینه ی رهایی ایران از بند رژیم خونریز،جنگ افروز و تروریست پرور جمهوری اسلامی را در سینه دارند و برای تحقق آن می رزمند،خورشید آزادی سرزمین ما هرچه زودتر بردمد و مهر و شادی و روشنایی و نیکبختی را به ایران و ایرانی پیشکش نماید!


علی اکبر رشیدی

ششم شهریورماه 7032 ایرانی

۱۳۸۹ شهریور ۴, پنجشنبه

ما ایرانیان بر این رژیم دست نشانده و اشغالگر پیروز می شویم!


عکس های زیر را سه روز پیش از درختی سبز در پیرامون محل زندگی مان گرفته ام:درختی جوان،اما استوار که برگهایی شاداب بر تنه و شاخه هایش روییده و پیام زندگی و جوشش را به رهگذران می رسانند.

پیام سمبلیک این درخت به منادیان تباهی و مرگ،از جمله گردانندگان و مزدوران رژیم دست نشانده و اشغالگر جمهوری اسلامی چیزی نیست جز همان پیام همیشگی جنبش آزادیخواهانه ی مردم ایران به گردانندگان و جیره خواران این رژیم ضدایرانی،و آن اینکه:

ما ایرانیان برغم تمامی دشواری ها و ناملایماتی که بر سر راه جنبش آزادیخواهانه ی میهن مان قرار داشته و دارد،سرانجام بر این رژیم اشغالگر و ضدایرانی پیروز می شویم!

علی اکبر رشیدی

پنجم شهریورماه 7032 ایرانی

۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبهبا خموشانِ دودل ، شور به پا نتوان کرد


جمشید پیمانچاره ی کار ،حوالت به قضـا نتوان کرد

با خموشانِ دودل ، شور به پا نتوان کرد


دلِ خونین ،نشود سبز به هر شعر و شعار


با خیالاتِ خطا، هـیـچ صـفـا نتوان کرد


عَلـَـمِ شیـرخدا سبـز و کَلَم زارِ تو سبـز


این میان ، مغلطه در کارِ خدا نتوان کرد


بَعدِ یک عمر دروغ و دغل و رسوائی


ریشِ مخلوق ،بدین رنگ حنا نتوان کرد


خون سرخی،که نــدا داد،مکن مایه ی کار*


رونقِ کسبِ خود از خـونِ نــدا نتوان کرد


نسبت اَت موسوی ، اما به صفت موسا باش


ورنـه با مـارِ ریــا ، کارِ عـصـا نـتـوان کرد


پای در راه بنه ، این همه افسانه مخوان


به عمل کـار برآیـد، به دُعـا نـتـوان کرد


راه اگر هست،نه در قصه ی سبز است و نه سرخ


با سـخـن جـانِ پــدر ، دفعِ بَلا نـتـوان کرد


پُـرسی ؛ از بـنـدِ غـم ، آزاد توان کرد وطن ؟


می توان کرد ، ولی بی مـن و مـا نتوان کرد .*اشاره به ندا آقا سلطان که تیرماه 1388،در جریان تظاهرات ضد رژیم مردم تهران ، به تیر پاسداران خمینی شهید شد

۱۳۸۹ اردیبهشت ۴, شنبهدیوانه ای که علیه پادشاهان و نظام پادشاهی دُرفشانی می کند!در شرایطی که اینروزها از هر سو نداهای امیدبخشی در باره ی بایستگی یگانگی و همبستگی میان همه ی ایرانیان مخالف رژیم دست نشانده و اشغالگر جمهوری اسلامی،و تلاش برای برپایی جبهه ی همبستگی متشکل از همه ی رهبران اپوزیسیون برانداز رژیم خونریز جمهوری اسلامی بگوش می رسد،در سایت "دیدگاه ها" شعری از شاعری بنام خانم "مینا اسدی" انتشار یافته است که در سال ۱۹۹۰ میلادی،یعنی بیست سال پیش سروده شده است.

خانم مینا اسدی در این شعر که "دیوانه...آموزگار...و پادشاه" نام دارد،با کینه و نفرتی چندش آور که البته به آن رنگ و روغن شعر و شاعری نیز زده شده است،تمامی پادشاهان ایران و جهان در درازنای تاریخ بشری را خونخوار و خونریز توصیف نموده است!!!


برای من البته این نکته هنوز روشن نیست که ابتکار انتشار شعری اینچنین "ضدسلطنتی" که در بیست سال پیش سروده شده و با خواندن آن لبخندی زهرآگین و رضایت آمیز بر لبان آخوندهای معمم و مکلای خمینی صفت نقش می بندد،با خانم مینا اسدی بوده است و یا کسی دیگر!


آنچه اما بجرات می توان گفت اینست که خانم مینا اسدی با این شعر آخوندشادکنی که علیه تمامی پادشاهان تاریخ و جهان سروده است،لابد انتظار هم دارد که مردم ایران ایشان و امثال ایشان را به عنوان آموزگار خویش برگزیده و از پی ایشان به بیراهه ای گام نهند که شباهت شگفت انگیزی به بیراهه ای دارد که دیوانگان و سادیست های خون آشامی همچون خمینی و دارو دسته ی تبهکارش با بهره گیری از ادبیاتی همانند با ادبیاتی که در این باصطلاح شعر دیده می شود،در سال ۵۷،در جریان فاجعه ی شوم و ضدایرانی موسوم به "انقلاب شکوهمند بهمن" به ایرانیان نشان دادند!


اما سی و یکسال دروغ و فریب آخوندی علیه پادشاهان و نظام پادشاهی بس است:


مردم ایران خوشبختانه دیگر از پی دیوانگانی که بیهوده می پندارند از خرد و دانش بهره ای سرشار برده اند،روان نخواهند شد!
علی اکبر رشیدی


چهارم اردیبهشت ۷۰۳۲ ایرانی